تقدیم به شیر مرد عشایر سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی

ش, 10/13/1399 - 11:28
تقدیم به شیر مرد عشایر سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی
کاور ویدیو
.

به گزارش خبرگزاری عشایری از یزد:

 تقدیم به شیر مرد عشایر سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط خواهران بسیجی حوزه شهید مطهری ابرکوه

شهادت سردار سلیمانی تحکیم و تقویت گفتمان مقاومت و گسترش حوزه نفوذ انقلاب اسلامی در جهان را به دنبال داشت